• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ DÀNH CHO TÂN HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

MỘT SỐ KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ DÀNH CHO TÂN HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Tác giả: Vũ Thị Kết

Đơn vị: Khoa Mầm non

TÓM TẮT

Kỹ năng học tập là những kỹ năng bạn cần để cho phép bạn nghiên cứu và học hiệu quả. Kỹ năng học tập ảnh hưởng rất nhiều đến việc nắm vững các kiến thức, cũng như đến kết quả học tập của các bạn học sinh - sinh viên (HSSV), đặc biệt là các bạn tân HSSV. Thông qua việc khảo sát tình hình học tập của các bạn tân HSSV ở khoa Mầm non và Tiểu học trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình cho thấy đa số các bạn đều gặp khó khăn trong việc xác định phương pháp học tập. Nghiên cứu này đưa ra một số kỹ năng học tập hiệu quả nhằm giúp các bạn tân HSSV tìm kiếm và  xác định được phương pháp học tập hiệu quả nhất cho mình để đạt được kết quả cao trong quá trình học tập.

: