• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HIỆN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TRONG HỌC CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HIỆN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TRONG HỌC CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

 

Bùi Thị Hải

Tổ: GDQP - GDTC

TÓM TẮT

Để vận dụng và nâng cao kỹ thuật, phát triển sức mạnh cho sinh viên trong quá trình học môn cầu lông chúng tôi đã nghiên cứu tìm ra các biện pháp, giải pháp giúp sinh viên đạt được kết quả cao trong môn học.

Trước hết phải tìm hiểu, nắm bắt được thực chất kết quả và chất lượng học tập mà sinh viên đạt được thông qua các nội dung học. Từ đó chúng tôi đi tìm hiểu và xác định nguyên nhân để đưa ra các biện pháp các bài tập và kế hoạch tập luyện.

Các bài tập và kế hoạch tập luyện phải được đánh giá bằng thành tích cụ thể đó là tính số lần, thời gian, trọng lượng sau đó kết quả đánh giá đối với sinh viên được tính toán trên công thức toán học thống kê và %.

Sau khi vận dụng các biện pháp các bài tập để thực hiện và phát triển sức mạnh trong học cầu lông cho sinh viên Trường CĐS Hòa Bình. Chúng tôi đã có kết luận một cách chính xác khoa học về các bài tập mang tính khả thi, rất cần thiết trong việc áp dụng giảng dạy để nâng cao kết quả môn học GDTC.

: