• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG

 

Phạm Thị Lệ Hằng

Tổ Tâm lí giáo dục

TÓM TẮT

Bằng việc vận dụng tình huống vào trong dạy học - học phần tâm lý học đại cương, tác giả mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng đổi mới: “lấy người học làm trung tâm”. Bởi đây là một phương pháp dạy học có khả năng kích thích tư duy sáng tạo, tính tích cực, chủ động độc lập của học sinh. Mặt khác, giúp học sinh có thể vận dụng vào việc giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn cuộc sống. Tác giả nhận thấy tầm quan trọng của tình huống trong dạy học, giúp học sinh phát huy, khơi gợi hứng thú học tập, từ đó lĩnh hội nội dung kiến thức dễ dàng. Đây là cơ sở, tiền đề rất tốt cho người học rèn luyện kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ của mình vì có tính ứng dụng cao.

Để các tình huống thực sự đem lại hiệu quả cao trong dạy học nói chung và trong dạy học học phần tâm lý học đại cương nói riêng, đòi hỏi người giáo viên cần xây dựng và sử dụng những tình huống phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học đồng thời phù hợp với đối tượng giáo dục. Bên cạnh đó, giáo viên cần nắm vững những quy trình sử dụng của phương pháp dạy học này và vận dụng quy trình đó một cách nghiêm túc, linh hoạt.

: