• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT LUYỆN TẬP CẢI THIỆN KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH.

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT LUYỆN TẬP CẢI THIỆN KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH.

 

Ths. Nguyễn Thị Kim Giao

Khoa Ngoại ngữ, trường CĐSP Hòa Bình

TÓM TẮT

Đáp ứng đánh giá Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam người học không chỉ củng cố kiến thức ngữ pháp mà còn phải củng cố từng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đó. Kỹ năng viết là một trong những kỹ năng khó nhất là đối với sinh viên không chuyên ngữ. Giúp sinh viên cải thiện kỹ năng viết ngoài việc giáo viên hướng dẫn bản thân sinh viên cũng phải dành nhiều thời gian luyện tập. Tôi hy vọng rằng một số phương pháp, thủ thuật luyện tập mà bản thân đã sưu tầm và thực hành có thể giúp cho các em cải thiện được kỹ năng viết của mình.

 

: