• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

RÈN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ SỬ DỤNG HỢP CHẤT CƠ MAGIE

RÈN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ  SỬ DỤNG HỢP CHẤT CƠ MAGIE

Giảng viên: Lương Việt Hùng

Đơn vị: Khoa Tự nhiên và Công nghệ

TÓM TẮT

Tổng hợp hữu cơ là một bộ phận quan trọng của hóa học hữu cơ, nó không những tạo ra những hợp chất quan trọng cho đời sống và sản xuất, mà còn trang bị cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản về phản ứng hữu cơ. Tuy nhiên, hiện nay kỹ năng viết các phương trình phản ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ đối với các sinh viên còn hạn chế. Nội dung bài viết này góp phần rèn luyện khả năng giải các bài tập tổng hợp và điều chế hữu cơ thông qua hợp chất cơ magie từ đó bồi dưỡng ý thích yêu thích môn học, giúp sinh viên nắm được các tính chất hóa học của các hợp chất cơ magie và ứng dụng trong tổng hợp và điều chế hữu cơ, biết được các phương pháp giải các bài tập điều chế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ thông qua hợp chất cơ magie.

Nội dung bài viết có được giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về hợp chất cơ magie, các phản ứng chuyển hóa trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ có nhóm chức thông qua hợp chất cơ magie. Rèn luyện khả năng lựa chọn có hệ thống, vận dụng linh hoạt các kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy, từ đó giúp sinh viên đưa ra phương pháp tổng hợp các hợp chất hữu cơ thông qua hợp chất cơ magie bằng con đường ngắn nhất, đơn giản nhất.

: