• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP GIỜ HỌC TRÊN LỚP VỚI GIỜ TỰ HỌC MÔN MĨ THUẬT CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP GIỜ HỌC TRÊN LỚP VỚI GIỜ TỰ HỌC MÔN MĨ THUẬT CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

 

Giảng viên: Mai Huệ

Đơn vị: Khoa Mầm non

TÓM TẮT

Có nhiều con đường và cách thức dẫn đến tri thức cuả nhân loại, tuy nhiên các phương pháp học thụ động theo kiểu một chiều, giáo viên là người truyền thụ và học sinh là người thu nhận không còn phù hợp với xu hướng của thời đại. Hiện nay có rất nhiều các phương pháp dạy – học mới phù hợp với nhiều đối tượng. Đối với sinh viên tự học có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả học tập. Do đó để nâng cao chất lượng bài tập ngoài những giờ học trên lớp giáo viên phải biết phối hợp với giờ tự học của sinh viên, nhất là đối với những môn có nhiều tiết thực hành tự học như các môn mĩ thuật. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả đã đưa ra những đặc điểm của bộ môn với thực trạng học tập trong nhà trường của các môn mĩ thuật để đề xuất những hướng giải quyết, nhằm có phương án phù hợp để phối hợp hiệu quả giờ học trên lớp (có giáo viên) với giờ tự học của sinh viên, đạt được kết quả học tập cao. Qua đó giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc tự học, có ý thức tự học suốt đời.

: