• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH THÔNG QUA MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH THÔNG QUA MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Thạc sĩ Trịnh Thị Hồng

Tổ Lý luận chính trị

TÓM TẮT

Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng. Thông qua môn Pháp luật đại cương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật khi ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời tạo nền tảng, cơ sở cho sinh viên khi ra trường trở thành những người công dân tốt, ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc. Đa số sinh viên có ý thức tuân thủ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa có ý thức chấp hành nội quy. Xuất phát từ vị trí, vai trò cũng như thực trạng của việc giáo dục pháp luật, bài viết đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ý thức chấp hành pháp luật thông qua môn học Pháp luật đại cương cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

: