• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THUYỀN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ VÀ TÂM LINH NGƯỜI VIỆT

THUYỀN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ VÀ TÂM LINH NGƯỜI VIỆT

 

Đặng Hoàng Hà

Khoa Mầm non

TÓM TẮT

Nằm ở khu vưc khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ các đặc trưng của nền khí hậu nóng lắm mưa nhiều. Đặc trưng đó là yếu tố tạo dựng nên nền văn minh lúa nước điển hình của người Việt. Thuyền là một trong những sản phẩm văn hóa vật chất tiêu biểu minh chứng cho nghệ thuật tận dụng và ứng phó với điều kiện tự nhiên của người Việt trong quá trình chinh phục thiên nhiên. Con thuyền gắn bó với đời sống người Việt trong hoạt động sinh tồn và phát triển kinh tế xã hội. Cư dân người Việt từ miền núi, đồng bằng cho đến vùng biển và hải đảo đều có sự hiện hữu của những con thuyền với kiểu dáng và chức năng khác nhau. Con thuyền đã góp phần không nhỏ trong các hoạt động sản xuất kinh tế, phương tiện giao thông và nơi cư ngụ của số đông cư dân người Việt. Không chỉ có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, thuyền còn đi vào thế giới tâm linh của người Việt để góp phần là phong phú hơn cho sắc màu văn hóa người Việt.

: