• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC


Giáo viên: Ngô Thị Hoa

Đơn vị: Khoa Tiểu học

TÓM TẮT

Việc dạy học hình học có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển trí tưởng tượng không gian (TTTKG) cho học sinh (HS) Tiểu học.

Trong bài viết này, tôi đề cập đến một số khái niệm cơ bản có liên quan: trí tưởng tượng là gì?, trí tưởng tượng không gian là gì?. Từ đó, tôi hướng dẫn sinh viên xây dựng một số hoạt động hình học nhằm phát triển TTTKG cho HS Tiểu học. Bao gồm:

+ Hoạt động tô màu các hình

+ Hoạt động vẽ hình phẳng, vẽ trang trí hình

+ Hoạt động cắt, ghép hình

+ Hoạt động gấp hình

+ Hoạt động vẽ hình khối, hình khai triển của hình khối lên mặt phẳng

Ở mỗi hoạt động, tôi đều đưa ra các ví dụ để tiến hành phân tích cách làm cũng như làm rõ tác dụng của nó trong việc phát triển TTTKG cho HS.

Ngoài ra, tôi cũng đề cập đến một số hoạt động khác như: trò chơi hình học, giải toán hình học, ước lượng kích thước bằng mắt,… nhằm giúp GV có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình giảng dạy.

: