• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một cách hiệu quả xóa trang trắng trong microsoft word

Trong quá trình soạn thảo tài liệu, đôi khi các bạn gặp tình huống xuất hiện một trang trắng cuối cùng của tài liệu mà bằng mọi cách (sử dụng phím Delete hoặc backspace) để xóa trang trắng mà không được

Có rất nhiều cách để thực hiện xóa trang trắng này, ở đây tôi giới thiệu một cách có thể xóa

Bước 1. Vào Home -> Show/Hide (biểu tượng hình nốt nhạc)

Bước 2.  Quan sát đoạn văn bản ta thấy văn bản xuất hiện như sau

Bước 3. Kéo đến trang trắng ở cuối cùng, bôi đen biểu tượng nốt nhạc ở đầu trang trắng cần xóa, trong mục font size nhập kích cỡ font chữ là 1

Như vậy văn bản đã xóa được trang trắng cuối cùng

Lưu ý: Nguyên nhân xuất hiện trang trắng trong trường hợp này là có bảng được tạo ra cuối cùng của trang, do vậy không thể kéo lên bằng phím Delete hoặc BackSpace, các bạn có thể thực hiện xóa trang trắng bằng cách thu nhỏ kích thước của bảng hoặc co định dạng đoạn nhỏ lại

: