• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mã của một số ký hiệu trong word

MỘT SỐ MÃ DẤU HAY SỬ DỤNG TRONG WORD

Trong quá trình soạn thảo tài liệu, có rất nhiều tài liệu lấy từ trên mạng về. Trong số này, có khá nhiều tài liệu thực hiện gõ không theo quy định dẫn đến văn bản trình bày lại rất xấu hoặc khó chỉnh sửa lại. Bài viết dưới đây hướng dẫn đưa văn bản về đúng mẫu quy định trình bày văn bản

1. Mã phím SHIFHT + Enter (Dấu mũi tên)

Quan sát đoạn văn bản bên dưới, ta thấy câu hỏi số 1 có đáp án D, cuối đáp án D có dấu mũi tên (đây chính là dấu Shift + Enter) người dùng đã thực hiện xuống dòng bằng dấu Shift + Enter thay vì dấu Enter. Theo quy tắc gõ văn bản, văn bản này đã gõ sai quy tắc.

Đối với các văn bản có dấu shift + Enter, khi thực hiện dãn biên đều hai bên bằng canh Justify các chữ sẽ bị dãn khoảng cách rất lớn, văn bản trông rất xấu

Để thực hiện loại các dấu Shift + Enter, ta thực hiện bằng cách tìm kiếm và thay thế như sau

Bước 1: CTRL + H, trong ô find what gõ vào mã phím ^l (mã của phím SHIFT + ENTER)

Bước 2: Trong mục Replace With gõ vào mã ^p (mã của phím Enter)

Bước 3: Bấm vào nút Replace All

 

(Hình minh họa dấu phím SHIFT + ENTER)

2. Mã dấu Section Break

 

Nếu văn bản có nhiều dấu Section Break như hình vẽ, thực hiện thao tác thủ công xóa từng dấu này rất mất thời gian và rất lâu, thay cho việc xóa thủ công ta thực hiện thao tác như sau

Bước 1: CTRL + H, trong ô find what gõ vào mã phím ^b (mã của dấu Section break)

Bước 2: Trong mục Replace With  xóa hết (thay bằng dấu trắng)

Bước 3: Bấm vào nút Replace All

3. Mã dấu Comment

Bước 1: CTRL + H, trong ô find what gõ vào mã phím ^a (mã của dấu Comment)

Bước 2: Trong mục Replace With  xóa hết (thay bằng dấu trắng)

Bước 3: Bấm vào nút Replace All

4. Mã dấu Column

 

Bước 1: CTRL + H, trong ô find what gõ vào mã phím ^n (mã của dấu Column)

 

Bước 2: Trong mục Replace With  xóa hết (thay bằng dấu trắng)

 

Bước 3: Bấm vào nút Replace All

5. Xóa 2 dòng trắng liên tiếp trong văn bản word

Trong văn bản có hai dòng trắng liên tiếp nguyên nhân do sử dụng Enter 2 lần, ta có thể thực hiện thao tác xóa nhanh bằng cách

Bước 1: CTRL + H, trong ô find what gõ vào mã phím ^p^p 

Bước 2: Trong mục Replace With  ^p

Bước 3: Bấm vào nút Replace All

 

 

: