• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tài liệu ứng dụng CNTT trong PPGD Tiếng Anh Tiểu học

Tài liệu Module 11 - Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong môn học Tiếng Anh Tiểu học

Module này chứa các kiến thức về Powerpoint 2010, gồm các nội dung cơ bản

1. Các Nhóm hiệu ứng hoạt hình cơ bản

2. Trigger và ứng dụng của trigger trong làm trò chơi tiếng anh

Tài liệu Download ở đây: http://www.mediafire.com/file/w73ls9fkxcuu83l/PPGDTA.zip

 

: