• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khắc phục lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Bài viết này nêu ra các mẹo xữ lý lỗi kết nối khi truy cập web bằng trình duyệt Google Chrome.

1/ Kiểm tra lại kết nối mạng của bạn :

-  Xem thử máy tính đã kết nối mạng hay chưa

-  Truy cập web bằng một trình duyệt khác xem có gặp lỗi này hay không.

2. Kiểm tra cài đặt proxy :

-    Vào Cài đặt Google Chrome bằng cách dán chrome://settings lên thanh địa chỉ, Click vào Cài đặt nâng cao ...

-    Chọn Mạng, Nhấn vào Thay đổi cài đặt Proxy

-    Trong cửa sổ Properties bấm vào LAN Settings.

-    Trên cửa sổ Cài đặt mạng LAN, Untick việc sử dụng một máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn.

-    Thử truy cập lại xem còn gặp lỗi hay không.

 3. Flush DNS (Xóa bộ đệm DNS)

-  Chạy ứng dụng command prompt (CMD).

-  Gõ lệnh “ipconfig /flushdns”sau đó nhấn Enter.

-  Thử truy cập lại xem còn gặp lỗi hay không.

4. Đổi mới địa chỉ IP

-  Chạy ứng dụng command prompt (CMD).

-  Gõ "ipconfig / release", sau đó nhấn Enter.

-  Loại "ipconfig / renew", sau đó nhấn Enter.

-  Thử truy cập lại xem còn gặp lỗi hay không.

5. Xóa dữ liệu duyệt web: cache, các tập tin Internet tạm thời và cookie

-  Vào Cài đặt Google Chrome bằng cách dán chrome://settings lên thanh địa chỉ

-  Nhấp vào Hiển thị nâng cao.

-  Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web

- Chọn các mục cần xóa : Cookie, lịch sử….

-  Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web

-  Thử truy cập lại xem còn gặp lỗi hay không. 

6. Kiểm tra Cài đặt Firewall và Antivirus

-  Kiểm tra các thiết lập của tường lửa (Firewall) và antivirus của bạn nếu trang web hiện đang bị chặn.

-  Hãy thử tắt Firewall cả máy tính của bạn và Antivirus.

- Thử truy cập lại xem còn gặp lỗi hay không.

: