• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016

Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016

Để tiện quá trình cung cấp, trao đổi Tài liệu giữa các học viên với giáo viên giảng dạy hoặc giữa các học viên với nhau, ban tổ chức lớp học đã tạo 02 hòm thư điện tử cho 2 lớp B1, B2

Lớp B1lop.pptab1.2016@gmail.com

Lớp B2lop.pptab2.2016@gmail.com

 

* Hướng dấn quản lý thư trong phần đính kèm 

Trân trọng

Ban tổ chức lớp học

: