• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách học viên lớp B1

Danh sách học viên lớp B1

Danh sách học viên lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016, Lớp B1…

Đọc thêm: Danh sách học viên lớp B1

Danh sách học viên lớp B2

Danh sách học viên lớp B2

Danh sách học viên lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016, Lớp B2…

Đọc thêm: Danh sách học viên lớp B2

Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016

Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016

Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016…

Đọc thêm: Tài khoản gmail của 2 lớp Bồi dưỡng Phương pháp tiếng Anh Tiểu học - Đợt 2 năm 2016

Giấy báo triệu tập học viên tham dự lớp PPBD Tiếng Anh Tiểu học các

Giấy báo triệu tập học viên tham dự lớp PPBD Tiếng Anh Tiểu học các

Căn cứ Thông báo số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trường Nguyễn Hiển Vinh tại Hội thảo “Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới”;…

Đọc thêm: Giấy báo triệu tập học viên tham dự lớp PPBD Tiếng Anh Tiểu học các

Lịch dự thi lớp Mai châu - Khóa 1

Lịch dự thi lớp Mai châu - Khóa 1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Kỹ năng nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Đọc thêm: Lịch dự thi lớp Mai châu - Khóa 1

: