• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giấy báo triệu tập học viên tham dự lớp PPBD Tiếng Anh Tiểu học các

Căn cứ Thông báo số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trường Nguyễn Hiển Vinh tại Hội thảo “Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới”;

Căn cứ công văn số 1009/SGDĐT-GDTH ngày 10/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc cho phép trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình mở các khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học năm 2016;

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình mời anh/ chị tham gia lớp “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học – đợt 2 năm 2016

Chi tiết trong phần đính kèm 

: