• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch dự thi lớp Mai châu - Khóa 1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Kỹ năng nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

 

THÔNG BÁO

Tổ chức dự thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Chứng chỉ Tin học cho các cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên  tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Mai châu

Thời gian: Từ 07-08/5/2016

Địa điểm: Trung tâm GDTX Huyện Mai Châu 

: