• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách cho Học sinh sinh viên năm 2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ­ PHẠM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   65 /HD-CĐSP                                                                      Hoà Bình, ngày  01 tháng 3 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện chế độ chính sách cho Học sinh sinh viên năm 2017

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, học sinh sinh viên các lớp

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên  người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thông tư  liên tịch số 53/1988/TTLT/BGDĐT - BTC - BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài Chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 25 tháng 8 năm 1998 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ;

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình yêu cầu các khoa chỉ đạo các lớp thông báo cho học sinh, sinh viên làm các thủ tục hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền hưởng các chế độ chính sách năm 2017 như sau:

I. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập :

            1. Đối tượng: Là sinh viên hệ cao đẳng chính quy, thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, có gia đình thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, hệ vừa làm vừa học, đào tạo theo địa chỉ, liên thông).

            2. Hồ sơ:

          - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu số 01 đính kèm).

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

          - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

          - Chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng).

          - Thẻ sinh viên (bản sao).

II. Trợ cấp xã hội :

            1. Đối tư­ợng: Là Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung (trong chỉ tiêu đào tạo) có đủ các điêu kiện sau:

- Là Học sinh, sinh viên người dân tộc thuộc vùng 3(vùng đặc biệt khó khăn). Căn cứ để xác định là người thuộc dân tộc ít người: HSSV phải xuất trình giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh gốc bị thất lạc). Trong đó có ghi bố hoặc mẹ là ngư­ời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thư­ờng trú ở vùng 3 ít nhất 3 năm trở lên (tính từ thời điểm vào trường). Trư­ờng hợp đ­ược nhận làm con nuôi hợp pháp trước tuổi vị thành niên trong gia đình ng­ười dân tộc thiểu số sống tại các vùng quy định trên thì phải có đơn trình bày và đư­ợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận và đề nghị h­ưởng trợ cấp xã hội.

- Học sinh, sinh viên là ng­ười mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa, không có nguồn chu cấp th­ường xuyên (học sinh, sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp huyện, trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi học sinh, sinh viên cư trú).

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, v­ượt khó học tập là những người mà gia đình thuộc diện hộ nghèo (phải xuất trình giấy chứng nhận là  học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận)

            2. Hồ sơ:

          - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu 02,03,04 đính kèm).

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; vùng đặc biệt khó khăn do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp.

          - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

          - Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).

          - Thẻ sinh viên (bản sao).

III. Chính sách nội trú :

            1. Đối tượng: Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp là Học sinh sinh viên ở trong Kí túc xá tại nhà trường gồm:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

- Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

            2. Hồ sơ:

         - Đơn xin hưởng chế độ chính sách nội trú (theo mẫu 05 đính kèm).

          - Giấy xác nhận HSSV ở nội trú (theo mẫu 06 đính kèm).

  - Bản sao giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu (có công chứng).

            + Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do địa phương (do Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên) cấp đối với HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

            + Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc Bản sao có công chứng Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người

khuyết tật sống tại cộng đồng đối với HSSVlà người dân tộc thiểu số là người khuyết tật.

            + Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo do địa phương (từ Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên cấp đối với HSSVlà người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

            + Giấy xác nhận khuyết tật; giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc Bản sao có công chứng Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng đối với HSSVlàngười dân tộc Kinh, là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

            + Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp chưa được cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSVlà người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú.

          + Giấy xác nhận ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán (theo mẫu 07 đính kèm) đối với HSSV đăng ký ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán.

IV. Một số lưu ý :

            - Học sinh, sinh viên cần nghiên cứu kỹ chế độ và làm 01 bộ hồ sơ cho mỗi chế độ.

            - Chính sách nội trú chỉ áp dụng cho HSSV tuyển sinh từ sau 01 tháng 01 năm 2016 ( CĐ khóa 25 và TC khóa 22).

            - Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng 01 (một) chính sách cao nhất.

            VD: Sinh viên (lưu ý Học sinh hệ Trung cấp không được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập) thuộc diện hộ nghèo có thể lựa chọn các chế độ như: Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú. Trong đó :

            - Trợ cấp xã hội được hưởng : 100.000đ/tháng  x 12 tháng  = 1.200.000đ/HSSV/năm

            - Hỗ trợ chi phí học tập :          726.000đ/tháng  x 10 tháng  = 7.260.000đ/SV/năm

            - Chính sách nội trú :              1.210.000đ/tháng  x 12 tháng  = 14.520.000đ/HSSV/năm

            (Ngoài ra còn được hỗ trợ 1.200.000đ mua đồ dùng học tập và đi lại, hỗ trợ lệ phí tuyển sinh, nhập học, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế)

V. Tổ chức, thực hiện:

            1. Phòng Tổ chức - Công tác Học sinh sinh viên :

            - Có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn triển khai các chế độ chính sách cho HSSV             - Phối hợp với các khoa, tổ Tài vụ thực hiện tốt, đảm bảo các chế độ chính sách cho HSSV.

            - Thông báo trên Website, bảng tin và phát thanh của nhà trường.

            2. Các khoa: Lãnh đạo các khoa có trách nhiệm chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp thông báo tới HSSV về các chế độ chính sách.

            3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 20/3/2017 tại phòng Công tác HSSV.

            Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đôn đốc các lớp triển khai thực hiện.

 

     Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

          - Như đề gửi;                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG           

          - Lưu: VT,CTHSSV(KS).                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                       Dương Văn Tài

 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BAO GỒM (TẤT CẢ TRONG TẬP TIN ĐÍNH KÈM)

1. Hướng dẫn chế độ học sinh sinh viên năm 2017\

2. Hướng dẫn Học bổng

3. Chính sách nội trú

4. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập

5. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

: