• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo mở phòng thực hành tin học phục vụ cho sinh viên học tập năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, Trung tâm NN – TH và KNNN thông báo mở các phòng thực hành tin học phục vụ cho việc tự học và nghiên cứu của học sinh, sinh viên (HSSV), cụ thể như sau:

: