• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo tuyển sinh các lớp chứng chỉ

Để đáp ứng nhu cầu về kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh viên, Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tuyển sinh các khóa học và thi cấp chứng chỉ các lớp sau: Quản lý Hành chính Nhà nước - Quản lý ngành GD&ĐT,  Tin học, Ngoại ngữ.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày 01/ 04 đến ngày 15/05/2016     

- Thời gian khai giảng:

+ Tiếng Anh tăng cường: Bắt đầu thực hiện từ tháng 06/2016 (từ Thứ Hai đến Chủ nhật vào các buổi tối);

+ Bổ trợ kiến thức và kỹ năng Tin học: Khai giảng ngay sau khi có đủ số lượng HSSV đăng ký (30 sinh viên/lớp), dạy vào các buổi tối;

+ Khóa học QLHCNN-QLGDĐT: Khai giảng ngay sau khi có đủ số lượng HSSV đăng ký.

B. CÁC KHÓA HỌC       

1. Tiếng Anh tăng cường

Ôn luyện và bổ trợ kiến thức để HSSV có thể thi đạt được chứng chỉ từ A2 đến B1 và B2 theo đúng công bố chuẩn đầu ra của trường CĐSP Hòa Bình, đồng thời giúp cho HSSV có đủ điều kiện về ngoại ngữ theo quy định chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên các bậc từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở.

2. Khóa học Tin học

Ôn luyện và bổ trợ kiến thức, kỹ năng tin học mà HSSV cần đạt được theo đúng công bố chuẩn đầu ra trường CĐSP Hòa Bình và các điều kiện quy định về trình độ tin học trong chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên các bậc từ Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

3. Khóa học Quản lý HCNN-QLGDĐT

Bổ trợ kiến thức Quản lý HCNN – QLGDĐT cho học sinh sinh viên, thi và cấp chứng chỉ Quản lý HCNN – QLGDĐT

Đề nghị HSSV các lớp và các cá nhân liên hệtại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp cạnh khoa Mỹ thuật - Âm nhạc ( Số ĐT liên lạc: 02183893599  hoặc Thầy Chinh: 0973255208)

Nơi nhận:

- Ban cán sự các lớp;                                      

- Lưu TT-NN-TH.

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

Ngô Thùy Hương

 

 

 

: