• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05 /2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Để có thông tin đầy đủ, chính xác về kỳ tuyển sinh chính quy năm 2017 trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là ĐH, CĐSP) phục vụ công tác xây dựng phần mềm xét tuyển ĐH, CĐSP và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường và ngành đào tạo đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh chính quy ĐH, CĐSP năm 2017 theo yêu cầu của công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017.

 

Tuy nhiên Phần phụ lục 1 kèm theo Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH  về mẫu Đề án tuyển sinh đề nghị các trường thay thế và sử dụng bằng mẫu Đề án quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chếtuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính.

Trước ngày 10/02/2017, yêu cầu các trường gửi Đề án tuyển sinh của trường (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế) và Thông tin phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017 (Theo mẫu tại phụ lục 2,3 ban hành kèm theo công văn số 37/BGDĐT-GDĐH)  về Vụ Giáo dục Đại học theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi file mềm (file .doc và .excell) qua Email về Vụ Giáo dục Đại học theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn.

Tập tin đính kèm

 

: