• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đề án tuyển sinh 2018

Thông báo tuyển sinh năm 2018

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; liên kết đào tạo trình độ đại học cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực các ngành ngoài sư phạm cho tỉnh Hòa Bình và các tỉnh lân cận

1. Đề án tuyển sinh năm 2018

2. Thông tin phục vụ tuyển sinh năm 2018

 

: