• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tài liệu tập huấn thi tuyển sinh năm 2016

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi các sở, trường Tài liệu tập huấn tuyển sinh kèm theo Công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

Cục đang tổ chức rà soát lần cuối dữ liệu về danh mục trường THPT, danh mục đơn vị hành chính và vùng ưu tiên khu vực, Cục sẽ sớm chuyển tới các đơn vị để tham khảo, danh mục này cũng được cập nhật trên Tài nguyên của Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh, cùng tài khoản truy cập vào hệ thống để chạy thử Cục sẽ cung cấp cho các đơn vị sau.

 

Công văn 890/CV 890-KTKĐCLGD ngày 26-5-2016

Công văn 891 - Hướng dẫn Tuyển sinh năm 2016

Công văn 1062 - Hướng dẫn Tuyển thẳng

Hướng dẫn tuyển thẳng năm 2016

Tài liệu tập huấn tuyển sinh năm 2016

 

: