• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Giám hiệu (từ năm 2018 - nay)

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG (2018- Nay)

  • Văn phòng:  
  • Điện thoại:
  • Email:  

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Bùi Thị Kim Tuyến
Chức vụ Hiệu trưởng
Phụ trách  
Trình độ Tiến sỹ
Chuyên ngành Tiếng anh
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Văn Lý
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Phụ trách NCKH,CSVC 
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Hường
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Phụ trách MN Hoa sen, CLC NTT
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục mầm non 
Điện thoại  
Email   
: