• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa Bồi dưỡng & Liên kết đào tạo

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Mai Ngọc Kim Giao
Chức vụ Trưởng Khoa
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Mỹ Thuật
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Văn Định
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Địa lý
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Vũ Kim Dung
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Âm nhạc
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Hà Băng Tâm
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Âm nhạc
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Trang
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Tiếng anh
Điện thoại  
Email  
   
: