• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  • Văn phòng: Tầng 5 – Nhà 5 tầng
  • Điện thoại:
  • Email:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Đặng Trọng Nghĩa
Chức vụ Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Văn hóa dân gian
Điện thoại 0989125408
Email trongnghiasphb@gmail.com
 
  Họ và tên Lê Thu Hương
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Quản lý giáo dục
Điện thoại 01697606267
Email de.english@yahoo.com.vn
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Hưng
Chức vụ Chuyên viên
Phụ trách  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Quốc phòng – An ninh
Điện thoại 0984268685
Email  
 

 II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 1. Chức năng:

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế là phòng trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản lý khoa học và quan hệ quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế. Xây dựng các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy chế quản lý hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tham mưu, tổ chức thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; triển khai kết quả tiếp nhận các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo của cấp trên và các đơn vị đối tác vào nhà trường;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường;

- Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo sau đại học do các đại học, học viện và các trường đại học đặt cơ sở tại nhà trường;

- Chủ trì thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, nghiệm thu các đề tài NCKH của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên theo quy định; xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế thuộc các lĩnh vực của nhà trường;

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát tiến độ thực hiện, việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị... đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch tài trợ của các dự án, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ nước ngoài trong việc giúp đỡ nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất theo đúng quy định của Nhà nước;

- Là đầu mối tổ chức công tác giao dịch giữa nhà trường với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, tổ trực thuộc lập kế hoạch hoạt động khoa học, quan hệ quốc tế, thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế theo quy định;

- Phối hợp với Hội đồng khoa học và đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác tổ chức các hội thảo khoa học, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của các đề tài  và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của nhà trường và địa phương;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - tài chính xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học và thực  hiện nhiệm vụ quan hệ quốc té hàng năm của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж
: