• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư mục sách 2019

Thư mục sách 2019

THƯ MỤC SÁCH 2019…

Đọc thêm: Thư mục sách 2019

Thư mục sách 2018

Thư mục sách 2018

THƯ MỤC SÁCH 2018…

Đọc thêm: Thư mục sách 2018

Thư mục sách 2017

Thư mục sách 2017

THƯ MỤC SÁCH 2017…

Đọc thêm: Thư mục sách 2017

Thư mục sách 2016

Thư mục sách 2016

THƯ MỤC SÁCH 2016…

Đọc thêm: Thư mục sách 2016

Thư mục sách 2015

Thư mục sách 2015

THƯ MỤC SÁCH 2015…

Đọc thêm: Thư mục sách 2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc sách lần thứ 4

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc  sách lần thứ 4

Với mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2017.…

Đọc thêm: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội đọc sách lần thứ 4

: