• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

{pdf}images/2016/pdf/luatduongbo.pdf|width:650|height:1200{/pdf}

: