• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Happy Kids

Phần mềm Happy Kids trong lớp học được tạo ra một cách sống động, lôi cuốn và hấp dẫn lôi cuốn trẻ nhỏ vào môi trường học hỏi đa dạng và sáng tạo.

Qua sáu hoạt động về văn học và chữ viết sẽ giúp trẻ làm quen với 29 chữ cái tiếng việt, nhận diện mặt chữ bằng cách nhìn theo các hình ảnh minh họa, cách viết các chữ cái và tập tô, trẻ sẽ hình thành kỹ năng nghe và nhận biết các chữ cái trong từ. trẻ tích lũy vốn từ nhờ hình ảnh minh họa, âm thanh và những câu từ thú vị trong phần mềm...Chương trình yêu cầu chạy đĩa, vì vậy cửa hàng máy tính Tuấn Ngọc chạy ổ đĩa ảo để khởi động phần mềm bằng Virtual Driver . 

Download Virtual Driver 

http://www.mediafire.com/download/5p59hslhfdqda0d/HappyKid1.vcd

: