• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách bài báo Nội san Khoa học được nghiệm thu, đăng tải đợt 1, năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH BÀI BÁO NỘI SAN KHOA HỌC ĐƯỢC NGHIỆM THU, ĐĂNG TẢI ĐỢT 1, NĂM HỌC 2018-2019

(Đính kèm Quyết định Thành lập Hội đồng Số:556/QĐ-CĐSP ngày 27/12/2018  của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình và  Biên bản nghiệm thu của Hội đồng )

STT

Tên bài báo

Tác giả/đơn vị

Tổng số phiếu đồng ý thông qua

Kết quả

1

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn học vần cho sinh viên Cao đẳng tiểu học trường CĐSP Hòa Bình

Bùi Văn Dược

(Khoa: Tiểu hoc)

 

x

2

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 trường PTTHCLC NTT học tốt nội dung mở rộng vốn từ trong phân môn luyện từ và câu

Trần Hải Yến

(Khoa: Tiểu hoc)

 

x

3

Hướng dẫn sinh viên Cao đẳng Tiêu học trường CĐSPHB thực hành tập giảng nội dung giải toán có lời văn trong chương trình môn toán 3

Phùng Thị Mai Huyền

(Khoa: Tiểu hoc)

 

x

4

Hướng dẫn sinh viên giáo dục tiểu học dạy học một số dạng toán về dãy số cách đều

Ngô Thị Hoa

(Khoa: Tiểu hoc)

 

x

5

Tổ chức dạy học vẽ trang trí đường diềm theo định hướng tự đánh giá và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6-Trường PTCLC Nguyễn Tất Thành

Bùi Anh Riu

(Khoa: THCS)

 

x

6

Phát triển kỹ năng đọc mở rộng (Extensive reading) cho sinh viên chuyên tiếng Anh trường CĐSP Hòa Bình

Trần Thị Na

(Khoa: Trung học cơ sở)

 

x

7

Nâng cao hiệu quả phản hồi bài viết tiếng Anh cho sinh viên-Nguyên nhân và giải pháp

Phạm Thị Minh Huyền

(Khoa: Trung học cơ sở)

 

x

8

Nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học phần thực hành dịch cho sinh viên cao đẳng sư phạm tiếng Anh trường CĐSP Hòa Bình

Nguyễn Thị Kim Giao

(Khoa: Trung học cơ sở)

 

x

9

Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải phương trình tích

Bùi Thị Dần

(Khoa: THCS)

 

 

10

Phân dạng các bài toán trong ôn thi VIOLIMPIC Toán bằng tiếng Việt lớp 7

Ngô Thị Thu Thủy

(CLC Nguyễn Tất Thành)

 

x

11

Sân khấu hóa tác phẩm văn học  khối trung học cơ sở

Nguyễn Thị Thanh Vân

(CLC Nguyễn Tất Thành)

 

x

12

Nâng cao hiệu quả dạy - học môn lập trình PASCAL đối với học sinh lớp 8

Nguyễn Văn Hào

(CLC Nguyễn Tất Thành)

 

x

13

Sử dụng phần mềm Microsoft Office Power Point thiết kế đồ dùng trực quan Quy ước trong dạy học Lịch sử ở Trường Trung học Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành

Bùi Văn Thành

(CLC Nguyễn Tất Thành)

 

x

14

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả phát cầu thấp chân chính diện trong học đá cầu cho sinh viên trường CĐSP Hòa Bình

Vũ Thị Ánh Ngọc

(Tổ: GDTC – GDQPAN)

 

x

15

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường CĐSP Hòa Bình

Nguyễn Phương Quỳnh

(Tổ: Lý luận chính trị)

 

x

16

Một số kinh nghiệm sử dụng bài tập tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường PTCLC Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Hồng Loan

(Tổ: Lý luận chính trị)

 

x

17

Giáo dục kỹ năng sống thông qua  giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh khối lớp 1 tại trường PT thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành

Đỗ Thị Thanh Mai

(Tổ: Lý luận chính trị)

 

x

18

Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn kỹ năng học nhóm cho sinh viên khoa Tiểu học trường CĐSP Hòa Bình

Phạm Nam Phương

(Tổ: Tâm lý giáo dục)

 

x

19

Hướng dẫn sinh viên cao đẳng tiểu học rèn luyện kỹ năng thiết kế chương trình, kế hoach tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lớp trong giảng dạy học phần “Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lớp”

Trần Thị Hương Dung

(Tổ: Tâm lý giáo dục)

 

x

20

Biện pháp hình thành tính kỷ luật cho trẻ ở độ tuổi nhà trẻ (24-36 tháng) tại cơ sở giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen

Phạm Thị Lệ Hằng

(Tổ: Tâm lý giáo dục)

 

 

x

21

Biện pháp hướng dẫn sinh viên  CĐSP Mầm non tổ chức thực hiện chủ đề cho trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp

Lê Hải Diệu

(Khoa Mầm non)

 

x

22

Giúp sinh viên nhận diện sự biến đổi trong đời sông văn hóa vật chất của người Mường tỉnh Hòa Bình

Đặng Hoàng Hà

(Khoa Mầm non)

 

x

23

Hướng dẫn sinh viên khoa mầm non trường CĐSP Hòa Bình tổ chức ngày lễ, ngày hội cho trẻ ở trường mầm non

Vũ Thị Huyền

(Khoa Mầm non)

 

x

: