• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp - Trình độ CĐCQ K22 (2013-2016), 01 SV K21(2012-2015)

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp - Trình độ CĐCQ khóa K22 (2013-2016), 01 Sinh viên khóa K21(2012-2015) 

 (Đình kèm quyết định 176/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình)

 {pdf}images/2016/pdf/cap bang cd 2016.pdf|width:650|height:800{/pdf}

 

 

: