• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung tâm NNTH & KNNN

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 02183.858.955
  • Email: tocntt.c23@gmail.com

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Ngô Thùy Hương
Chức vụ Giám đốc
Phụ trách Chỉ đạo chung
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Ngoại ngữ
Điện thoại  
Email nghuonghb@gmail.com
 
  Họ và tên Lê Thành Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Khoa học máy tính
Điện thoại 0914177049
Email nam_cdsphb@yahoo.com
 
  Họ và tên Nguyễn Viết Chinh
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Điện thoại  
Email  
   
 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

: