• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Tổ chức - Thanh Tra

  • Văn phòng: Tầng 2 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại:
  • Email:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Đào Anh Tuấn
Chức vụ Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Hóa học
Điện thoại 0912939673
Email Tuan_cdsphb2000@yahoo.com
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Bình
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Quản lý giáo dục
Điện thoại 0918001205
Email thanhbinhcdsphb@gmail.com
 
  Họ và tên Nguyễn Thành Hưng
Chức vụ Chuyên viên
Phụ trách Ký túc xá
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Triết học
Điện thoại 0983849383
Email thanhhungsphb@gmail.com
 
  Họ và tên Đỗ Khắc Sơn
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Âm nhạc
Điện thoại 0949825872
Email Dokhacsonhb@gmail.com
   
     
  Họ và tên Bùi Tiến Dũng
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thư viện
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Bùi Thị Hường
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Công tác xã hội
Điện thoại  
Email  
   

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Công tác Tổ chức hành chính

1.1 Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.

1.2 Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú.

1.3 Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.

1.4 Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.

1.5 Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.

 

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

2.1 Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

2.2 Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

2.3 Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

2.4 Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV.

2.5 Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

2.6 Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

3. Công tác y tế, thể thao

3.1 Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

3.2 Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

3.3 Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

4.1 Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

4.2 Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

5.1 Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

5.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

5.3 Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

: