• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Quản lý đào tạo (từ năm 2018-nay)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 3 - Dãy nhà 5 tầng. 
  • Điện thoại: 02183.858.932
  • Email: phongdaotao.c23@gmail.com

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  Họ và tên Bùi Thị Hương
Chức vụ Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Thị Hằng Thơ
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Sinh học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Vật lý
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Bùi Thị Giang
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành  Thư viện thông tin
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Kế toán
Điện thoại  
Email  
   
     

B. BỘ PHẬN QUẢN LÝ THƯ VIỆN

 

  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Lê Hồng Hảo
Chức vụ  
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị An
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
 

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ cao đẳng ,cao đẳng liên thông, trung cấp chuyên nghiệp .

- Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ  từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng  để nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy để phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy và đề xuất hướng giải quyết với Ban Giám hiệu để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập trong toàn trường.

- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho hệ

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh,  hội đồng thi tốt nghiệp hệ .

- Tổ chức thực hiện các quy chế, qui định về đào tạo hệ  theo các quy định hiện hành.

- Quản lý và lưu trữ: hồ sơ tuyển sinh, điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh theo các quy định.

- Tổ chức quản lý kết quả học tập của  học sinh, sinh viên hệ , đánh giá chất lượng đào tạo và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo hệ . Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

- Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ  cho các khoa, bộ môn và giảng viên trong trường.

- Tổng hợp số liệu về hoạt động đào tạo hệ  tập trung; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu quản lý.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất được nhà trường giao.

: