• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Chính trị - Công tác HSSV

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà ký túc xá
  • Điện thoại:
  • Email: 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Bình
Chức vụ Phó trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Quản lý giáo dục
Điện thoại 0918001205
Email thanhbinhcdsphb@gmail.com
     
        Họ và tên Nguyễn Thành Hưng
Chức vụ Chuyên viên
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Triết học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Thị Phiển
Chức vụ Chuyên viên
Phụ trách  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Cao đẳng Tiếng anh
Điện thoại  
Email  
 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

    Ban quản lý Ký túc xá là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu việc tổ chức, quản lý mọi mặt sinh hoạt của sinh viên, học sinh trong thời gian ở KTX. Bảo quản cơ sở vật chất được phân cấp quản lý trong ký túc xá (KTX), xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần rèn luyện nhân cách sinh viên, học sinh trong hệ thống giáo dục và đào tạo chung của trường.

2. Nhiệm vụ:

  • Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn trong khu KTX:

          Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn trong KTX là nhiệm vụ rất quan trọng, không để xảy ra tình trạng sinh viên tập trung đông để đòi yêu sách, những vụ án hình sự, vấn đề cháy nổ phải đặt ra thường xuyên trong suốt quá trình quản lý của đơn vị, công tác này phải được đặt lên hàng đầu.

        Tổ chức các lực lượng nồng cốt trong sinh viên, học sinh bao gồm: đội sinh viên tự quản để cùng phối hợp tuần tra bảo vệ trật tự trong KTX nhằm phát hiện kịp thời những diễn biến về tư tưởng của sinh viên, học sinh trong khu vực, đặc biệt những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, dân tộc và tôn giáo.

         Phối hợp các cơ quan chức năng trong và bên ngoài trường để giải quyết những vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

  • Công tác thông tin tuyên truyền và văn hoá nghệ thuật:

          Phối hợp với Đoàn Thanh niên của trường để tổ chức các chương trình sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật định kỳ hàng năm, đặc biệt là chương trình đón mừng năm mới tại KTX, các câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, lễ hội chôl-chnam-thmây và Đôlta cho sinh viên, học sinh là người dân tộc Kh’mer.

        Tổ chức tốt các chương trình truyền thanh nội bộ, các panô, áp phích nhằm tuyên truyền cổ động cho các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của trường, đồng thời giáo dục lối sống, nhân cách của sinh viên, học sinh.

  • Công tác quản lý sinh viên, học sinh ở KTX:

        Quản lý mọi mặt sinh hoạt của sinh viên, học sinh ở trong KTX theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2011, như sau:

        + Xét và bố trí chỗ ở cho sinh viên, học sinh các khoá vào đầu năm học.

        + Xử lý những hành vi vi phạm của sinh viên, học sinh ở Ký túc xá theo nội quy KTX, nội quy của nhà trường và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        + Phối hợp cùng Đoàn thanh niên trường tổ chức các phong trào vui chơi giải trí lành mạnh, giáo dục nhân cách, phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên, học sinh.

        + Tổ chức tốt phong trào sinh viên tự quản, nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác đã đề ra.

  • Công tác quản trị thiết bị:

        Lập kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng trong trường chống xuống cấp nhà ở của sinh viên, học sinh hàng năm.

        Duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất thông qua công tác sửa chữa nhỏ trong các phòng ở, cung cấp đầy đủ điện, nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc ăn, ở, học tập và sinh hoạt của sinh viên, học sinh trong KTX.

        Trang bị các thiết bị phục vụ công tác tại công sở, cũng như phòng ở sinh viên, học sinh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sinh hoạt của các em.

 

: