• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa Trung học cơ sở (từ năm 2018 - nay)

KHOA TRUNG HỌC CƠ SỞ (2018- Nay)

 Văn phòng: Tầng 1 - Dãy nhà 3 tầng (Khoa ngoại ngữ cũ)
 Điện thoại:
 Email: kthcssphb@gmail.com

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Lê Xuân Chiến
Chức vụ P. Trưởng Khoa
Phụ trách Chuyên môn
Trình độ Tiến sỹ
Chuyên ngành Hóa học
Điện thoại 01277.160.280
Email chiencdsphoabinh@gmail.com 
 
  Họ và tên Trương Thị Phương Lan
Chức vụ Giảng viên 
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Tin học 
Điện thoại  
Email  
Facebook  
 
  Họ và tên Bùi Thị Dần
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  
Facebook  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Giao
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Tiếng anh 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Phạm Thi Minh Huyền
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Tiếng anh 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Trần Thị Na
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Tiếng anh 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Nguyễn Thu Phương
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Tiếng anh 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Lỗ Thị Nhung
Chức vụ  
Trình độ  Đại học
Chuyên ngành Tiếng anh 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Hà Thị Như
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn 
Trình độ Đại học 
Chuyên ngành Âm nhạc 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Nguyễn Mạnh Huy
Chức vụ Tổ trưởng 
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Mỹ thuật 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Lê Hữu Chung
Chức vụ  
Trình độ Đại học 
Chuyên ngành Âm nhạc 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Bùi Anh Riu
Chức vụ  
Trình độ Đại học 
Chuyên ngành Mỹ thuật 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Hà Băng Tâm
Chức vụ  
Trình độ  Đại học
Chuyên ngành Âm nhạc 
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Đỗ Thúy Vân
Chức vụ  
Trình độ Đại học 
Chuyên ngành Âm nhạc 
Điện thoại  
Email  
   

 

 
: