• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa Tiểu học

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Bùi Xuân Dược
Chức vụ Trưởng Khoa
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Phan Thị Bích Thủy
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Thị Minh Phương
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Lịch sử
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cúc
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Hoàng Thu Thủy
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
     
  Họ và tên Ngô Thị Hoa
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  
     
  Họ và tên Mai Huệ
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Mỹ thuật
Điện thoại  
Email  
     
  Họ và tên Trần Hải Yến
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Cử nhân
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
     

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  • CĐ Giáo dục Tiểu học
  • Trung cấp Thư viện- Thiết bị dạy học
: