• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học từ hạng III lên hạng II năm 2018

Công văn 621/HĐT của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học từ hạng III lên hạng II năm 2018 ngày 15/03/2019 về việc "rà soát thông tin dự thi thăng hạng giáo viên lên hạng II"

Khoản b mục 1 của công văn chỉ rõ, chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên gồm chứng chỉ Tiếng anh Quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELST 4,5 điểm trở lên.

: