• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sự cần thiết của chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Sự cần thiết của chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Bắt đầu từ ngày 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy đi…

Đọc thêm: Sự cần thiết của chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thông báo mở các khóa thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 6/2018

Thông báo mở các khóa thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 6/2018

THÔNG BÁO

MỞ KHÓA THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THÁNG 6/2018…

Đọc thêm: Thông báo mở các khóa thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 6/2018

Thông báo: Mở các khóa học và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo: Mở các khóa học và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

THÔNG BÁO:MỞ CÁC KHÓA HỌC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN…

Đọc thêm: Thông báo: Mở các khóa học và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ…

Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm tại máy chủ

Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ

Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ

Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ…

Đọc thêm: Hướng dẫn học viên mở bài thi thực hành ứng dụng công nghệ thông tin tại máy chủ

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ Công nghệ thông tin

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ Công nghệ thông tin

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin…

Đọc thêm: Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ Công nghệ thông tin

: