• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THỜI KHOÁ BIỂU Các lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học năm 2016

THỜI KHOÁ BIỂU Các lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học năm 2016

Căn cứ Thông báo số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trường Nguyễn Hiển Vinh tại Hội thảo “Tuyển dụng, bồi…

Đọc thêm: THỜI KHOÁ BIỂU Các lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học năm 2016

Lịch học lớp Chứng chỉ Tin học ứng dụng B - Khóa 4 (Thời gian: 16/07/2016-26/7/2016)

Lịch học lớp Chứng chỉ Tin học ứng dụng B - Khóa 4 (Thời gian: 16/07/2016-26/7/2016)

 

Lịch học lớp Chứng chỉ Tin học ứng dụng B - Khóa 4 (Thời gian: 16/07/2016-26/7/2016)…

Đọc thêm: Lịch học lớp Chứng chỉ Tin học ứng dụng B - Khóa 4 (Thời gian: 16/07/2016-26/7/2016)

LỊCH HỌC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B - SINH VIÊN

LỊCH HỌC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B - SINH VIÊN

LỊCH HỌC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B - SINH VIÊN CÁC BAN TRONG TRƯỜNG

Đọc thêm: LỊCH HỌC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B - SINH VIÊN

Danh sách học lớp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B -Khóa 3- Sinh viên trường CĐSP Hòa Bình

Danh sách học lớp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B -Khóa 3- Sinh viên trường CĐSP Hòa Bình

DANH SÁCH LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B - SINH VIÊN CÁC BAN TRONG TRƯỜNG…

Đọc thêm: Danh sách học lớp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B -Khóa 3- Sinh viên trường CĐSP Hòa Bình

: